Foredrag

Adv.flm. Kristin Bjerkestrand EidTinglysning på første forsøk
Advokat Thomas AndersenTomtefeste i lys av Lindheim-dommen
Advokat Tom SørumKapitaliseringsrenten i lys av Kreutzerdommen
Jordskifteoverdommer Magne ReitenInnpåkjøp av veg
Seniorrådgiver Marianne SmithEndringer i odelslov og delingsforbud
Fagdirektør Ingrid AasenJordskifteloven
Advokat Orwall AndersenOmdanning av BA
Anne Britt Kihle GravermoenPersonlig boplikt ved erverv av odelseiendom
Advokat Sveinung FlaatenTomtefeste i Strasbourg
Finnmarkskommisjonens leder Jon GauslaaFinnmarkskommisjonen
Førstelektor Einar Bergsholm Privatrettslige avtaler og jordloven § 12
Adv. M.H. Gulsvik og I. BråthenVilkår ved innløsning av festetomt
Advokat Frode A. InnjordReguleringsbestemmelser
Professor dr. jur. Jens Evald Dansk landbrug - fra selveje til godsdannelse
Ekspedisjonssjef Karl Normann40 år med konsesjonsloven