Historikk

Norsk forening for landbruksrett (NFLR) ble stiftet 25. oktober 1976 og ble tilsluttet CEDR (Det europeiske landbruksrettsråd – Comité Européen de Droit Rural – European Council for Agricultural Law) i 1985. NFLR arrangerte i mars 2005 europeisk landbruksrettskongress på Røros, i samarbeid med CEDR.

Foreningens første styre besto av prof. dr. jur. Olav Lid (formann), dav. byråsjef Kåre Selvik (kasserer og sekretær), lagdommer Einar Diesen, høyesterettsadvokat Erik Bryn og daværende konsulent Ola Rygg. Vervet som formann ble i 1987 overtatt av høyesterettsadvokat Per Faye-Lund og i 1997 av advokat (H) Ola Brekken. Dagens leder, Marte Reier, har hatt vervet fra 2010. Senere styremedlemmer har vært prof. dr. jur. Torgeir Austenå (19xx-2002), advokat Ole Jacob Helmen (2000-2012) og prof. dr. jur. Endre Stavang (2010-2014). Advokat Evald Jon Strøm og Fagdirektør Ingrid Aasen har vært styremedlemmer (kasserer og sekretær) fra 2002, advokat Marte Reier fra 2008, advokat Erlend Stabell Daling fra 2012 og grunnervervsleder Øystein Jakob Bjerva fra 2014.

Revisorer: Ekspedisjonssjef Helge Christensen (1976-78), Ekspedisjonssjef Karl Normann (1978-xx), prof. dr. jur. Thor Falkanger (xxxx-2008), advokat Christian N. Sibbern (2008-2012)  og advokat Ole Jacob Helmen (fra 2012).

Æresmedlemmer: Prof. dr. jur. Olav Lid (1987), prof. dr. jur. Thor Falkanger (2014) og tidligere ekspedisjonssjef Kåre Selvik (2014).

Norsk visepresident i CEDR: Prof. dr. juris Thor Falkanger (1985-2003), ekspedisjonssjef Kåre Selvik (2003-2013) og advokat Erlend Stabell Daling (2013-dd.). Norsk delegat til CEDR: Ekspedisjonssjef Kåre Selvik (1985-2002), avdelingsdirektør Inger Grette (2002 – xxxx) og fagdirektør Ingrid Aasen (xxxx – dd.). Norsk visedelegat til CEDR: Prof. dr. jur. Torgeir Austenå (1985-2001), fagdirektør Ingrid Aasen (2001-xxxx) og seniorrådgiver Kristian Buan (xxxx – dd.).

Medaljer fra CEDR: Ekspedisjonssjef Kåre Selvik mottok CEDRs bronsemedalje i 1986 og sølvmedalje i 2007, for sin innsats for organisasjonen. Fagdirektør Ingrid Aasen og advokat Evald Jon Strøm  mottok hver sin bronsemedalje i 2007.