Hjem

Norsk forening for eiendoms- og landbruksrett (NFLR) har som formål å fremme interessen for og kunnskap om landbruksrett og tilgrensende rettsområder. Dette skjer ved møtevirksomhet, utgivelse og bekjentgjøring av publikasjoner med videre, samt ved kontakt med tilsvarende foreninger i utlandet.

Jurister og andre med interesse for fast eiendom og landbruksrettslige spørsmål, kan tegne medlemskap i foreningen. Det samme kan offentlige og private institusjoner, selskaper og foreninger hvis virksomhet eller formål står i forbindelse med landbruksretten. Prisen for et personlig medlem er for tiden kr. 400,-. Du kan melde deg inn i foreningen under fanen «Om oss» – «Kontakt». Merk med «Innmelding»

Foreningen er tilsluttet Det europeiske landbruksrettsråd – C.E.D.R. Formålet er forskning og studier knyttet til rural lovgivning og beslektede spørsmål. C.E.D.R. arrangerer annethvert år en kongress med aktuelle tema innenfor formålet. Neste konferanse er i 2019. Fra 2015 har C.E.D.R. også utgitt Journal of Rural Law.

Aktuelt:

Neste medlemsmøte er 3. april 2019 kl. 18 i foreningens nye møtelokaler hos Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10. Dette er foreningens årsmøte. Tema blir verdsettelse av næringsbygg ved opphør av festekontrakt eller hva er «Zachen» verdt?

 

Påmelding skjer på e-post til kurs@nflr.no innen 26. mars 2019.