Hjem

Norsk forening for eiendoms- og landbruksrett (NFLR) har som formål å fremme interessen for og kunnskap om landbruksrett og tilgrensende rettsområder. Dette skjer ved møtevirksomhet, utgivelse og bekjentgjøring av publikasjoner med videre, samt ved kontakt med tilsvarende foreninger i utlandet.

Jurister og andre med interesse for fast eiendom og landbruksrettslige spørsmål, kan tegne medlemskap i foreningen. Det samme kan offentlige og private institusjoner, selskaper og foreninger hvis virksomhet eller formål står i forbindelse med landbruksretten. Prisen for et personlig medlem er for tiden kr. 400,-. Du kan melde deg inn i foreningen under fanen «Om oss» – «Kontakt». Merk med «Innmelding»

Foreningen er tilsluttet Det europeiske landbruksrettsråd – C.E.D.R. Formålet er forskning og studier knyttet til rural lovgivning og beslektede spørsmål. C.E.D.R. arrangerer annethvert år en kongress med aktuelle tema innenfor formålet. Neste konferanse er i september 2017, i Lille, Frankrike. Fra 2015 har C.E.D.R. også utgitt Journal of Rural Law.

Aktuelt:

Den 31. august 2017 holdes første møte etter sommeren. Vi starter som vanlig med en enkel middag kl. 1800. Deretter skal advokat Øyvind Horntvedt redegjøre for faktum og rettslige spørsmål knyttet til HR-2017-716-A (åsetesrett i skjæringspunktet mellom livs- og dødsdisposisjoner). Både gamle og nye medlemmer er velkomne. Du kan melde deg på her.

Det gjøres videre oppmerksom på at årets kongress er i Lille, Frankrike, og gjennomføres i tidsrommet 21 – 23. september 2017. Invitasjonen finner du her: Invitasjon – Lille 2017 – 21-22-23 sept.