Hjem

Norsk forening for eiendoms- og landbruksrett (NFLR) har som formål å fremme interessen for og kunnskap om landbruksrett og tilgrensende rettsområder. Dette skjer ved møtevirksomhet, utgivelse og bekjentgjøring av publikasjoner med videre, samt ved kontakt med tilsvarende foreninger i utlandet.

Jurister og andre med interesse for fast eiendom og landbruksrettslige spørsmål, kan tegne medlemskap i foreningen. Det samme kan offentlige og private institusjoner, selskaper og foreninger hvis virksomhet eller formål står i forbindelse med landbruksretten. Prisen for et personlig medlem er for tiden kr. 400,-. Du kan melde deg inn i foreningen under fanen «Om oss» – «Kontakt». Merk med «Innmelding»

Foreningen er tilsluttet Det europeiske landbruksrettsråd – C.E.D.R. Formålet er forskning og studier knyttet til rural lovgivning og beslektede spørsmål. C.E.D.R. arrangerer annethvert år en kongress med aktuelle tema innenfor formålet. Neste konferanse er i september 2017, i Lille, Frankrike. Fra 2015 har C.E.D.R. også utgitt Journal of Rural Law.

Aktuelt:

Den 27. oktober 2016 feirer vi 40-årsjubileum i foreningen. Vi starter med seminar kl. 1500 Karl Johansgate 47, Institutt for Privatrett, «Kjerka». Seminaret har følgende innhold: (1) Kvifor etablere utmarkslag som samvirkelag, ved Tore Fjørtoft. (2) Kvifor etablera utmarkslag som bruksordningar i jordskifteretten, ved Øystein Jakob Bjerva.  (3) «Høyesteretts betydning for utvikling av ekspropriasjons- og reguleringsretten. En juridisk historie om  bygging av et land, ved tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs. (4) Grunndisponeringar i statsallmenningar, ved høyesterettsdommer Karl Arne Utgård. Kl. 1900 blir det jubileumsmiddag på Bristol i Hambro’s café.

Seminaret er gratis for medlemmer og koster kr. 650,- for ikke-medlemmer (kr. 0,- dersom innmelding og betaling av kontingent skjer før seminaret). Du kan melde deg på her.